About Us

დირექცია/Film Office

Sunday, April 30, 2023

13 წლიანი საუნივერსიტეტო კარიერის დასასრული. სტუმრად დირექციაში კინორეჟისორი ვახო ჯაჯანიძე ს2 ე28

 13 წლის მუშაობის შემდეგ ახალგაზრდა კინორეჟისორი ვახო ჯაჯანაძე თავის მომავალს კინოსა და თეატრის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვეღარ ხედავს; ფეისბუკის პოსტით ყოფილ კოლეგებსა და საზოგადოებას უნივერსიტეტისა და ქართული კინოს პრობლემებზე სასაუბროდ იწვევს. 00:00 - შესავალი 00:30 - წარდგენა 01:15 - რას ემსახურებოდა თქვენი პოსტი? 04:01 - პიროვნული დაპირისპირება თუ სისტემური პრობლემა 05:45 - რატომ მიმართეთ საჯაროდ? 07:08 - ჩამორჩენილია თუ არა თეატრალური ტექნოლოგიურ პროცესებს? 08:52 - შეუძლია თუ არა გარედან მოსულ რეჟისორს ჯგუფის აყვანა? 09:36 - სახელოვნებო ინსტიტუტების მწირი დაფინანსების შესახებ 13:19 - უნივერსიტეტიდან წამოსვლის ძირითადი მიზეზი 16:59 - ახალი მხატვრული ფილმის წარმოებისა და დასრულების შესახებ 18:21 - ახალი ქართული კინოსა და ტენდენციების შესახებ 21:57 - შეჯამება პოდკასტი ქართულ კინოსა და კინოწარმოებაზე ადრე, ახლა და მომავალში. თავისუფალი პლატფორმა თანამედროვე მედია კონტენტის შექმნელებისთვის. წამყვანები: კოტე ჩლაიძე, გოჩა ჟორჟოლიანი. Podcast About Film&Media Production in Georgia (Country). Welcome to the Georgian Film industry Podcast, your source for all things film and film production in the Republic of Georgia. We'll be talking to filmmakers, actors, producers, and other industry professionals about the latest news and trends in Georgian cinema. We'll also be reviewing new films and taking a look at the history of filmmaking in Georgia. If you're a fan of Georgian film, or if you're just curious about what's happening in the Georgian film industry, then this podcast is for you. Subscribe today and join us on our journey through the world of Georgian cinema. We are your host @Gochazh and @Kotechlaidze, and we are excited to take you on a journey to explore the world of film in Georgia. https://anchor.fm/filmoffice http://gzh.ge https://gochazh.wordpress.com https://www.facebook/geofilmoffice https://www.instagram.com/geofilmoffice/ https://twitter.com/GeoFilmOffice https://t.me/direqcia

Monday, April 10, 2023

კინოთეატრების ბედი მე-20 საუკუნის საქართველოში - სტუმრად დირექციაში ლევან გელაშვილი ს02 ეპ27

 


კინოს მკვლევარი, ფილოლოგიის დოქტორი ლევან გელაშვილი მოგვითხრობს მის მიერ გამოცემულ ახალი წიგნის "საქართველოს კინოთეატრები. 1920-1990წწ ქრონიკები" შესახებ 00:00 - შესავალი 00:46 - რა იყო წიგნის "საქართველოს კინოთეატრები. 20-90 წლების ქრონიკები" შექმნის მიზანი? 04:04 - რა პერიოდებს მოიცავს წიგნი? 06:17 - რა იყო კინოთეატრების რეპერტუარი? 09:50 - ტაპიორების მუშაობის შესახებ 10:49 - კინოთეატრების მუშაობა დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროს 11:12 - საბჭოთა იდეოლოგია და კინოთეატრები 11:51 - კინოთეატრი, როგორც ახალი საბჭოთა ეკლესია 12:37 - გასული საუკუნის 20-იანი წლების კინოს სარიტუალო გააზრება 13:58 - იყო თუ არა კინოთეატრების აუდიტორია სეგმენტირებული და როგორი იყო ბილეთების ფასწარმოქმნა? 17:14 - კინოთეატრების საქველმოქმედო საქმიანობა საბჭოთა პერიოდში 17:59 - თბილისის კინოთეატრები მე-20 საუკუნის 30-90-იან წლებში 18:32 - პირველი კინომექანიკოსების სწავლისა და გადამზადების შესახებ 18:52 - როგორ ხდებოდა ფილმების მიწოდება კინოთეატრებისთვის 20:45 - რა ტიპიური პროექტები მუშაობდა კინოთეატრების საქმიანობაში 21:31 - კინოთეატრების განლაგების საბჭოთა სტანდარტების შესახებ 22:36 - კინოთეატრების რაოდენობის ზრდა თბილისში და რეგიონებში 23:30 - პირველი სტერეო კინოთეატრის მშენებლობა საბჭოთა კავშირში 24:26 - რამდენი კინოთეატრი იყო საქართველოში? 26:08 - კინოთეატრების ეპოქის დასასრული 27:23 - რამდენი მაყურებელი დადიოდა კინოთეატრში? 28:14 - კინოთეატრი აღარ არის თავშეყრის ეპიცენტრი 28:31 - კინოთეატრ "რუსთაველისა" და "აპოლოს" ბედის შესახებ 30:06 - შეჯამება წიგნში წარმოდგენილია პერიოდულ პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები და ცნობები კინოთეატრების შესახებ, რომლებიც 1920-1990 წლებში ჟურნალ-გაზეთებში იბეჭდებოდა. აღსანიშნავია, რომ კრებულში შესულია როგორც ქართულენოვანი, ასევე რუსულენოვანი ჟურნალ-გაზეთების („Вечерний Тбилиси“, „Молодой сталинец“, „Молодежь Грузии“, „Советская Абхазия“, „Заря Востока“, „архитектура СССР“) მასალები. ეს არის პირველი ცდა კინოთეატრების შესახებ ჟურნალებსა და გაზეთებში გაბნეული მრავალფეროვანი ცნობების ერთ წიგნად გამოცემისა, რომელიც კინოთეატრების ისტორიის მიმოხილვით-პანორამულ სურათს ქმნის. წიგნში ასევე წარმოდგენილია დადგენილებები, საარქივო ცნობები და სახელმწიფო არქივში დაცული საქართველოს კინოთეატრების ფოტოები, რომლებიც პირველად ქვეყნდება. გარდა ამისა, კრებულში შესულია კინოთეატრების თემაზე იუმორი, ფელეტონები და ლექსები.

Monday, April 3, 2023

კინოჩვენებები და მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალი - სტუმრად დირექციაში ალექსანდრე გაბელია ს2 ეპ26

 


რას საქმიანობს ახალგაზრდა კინოკრიტიკოსთა გაერთიანება "სინექსპრესი", როგორ გეგმავენ მუნიციპალურ კინოთეატრის გახსნას და რას ფიქრობენ თანამედროვე ქართულ კინოსა და კინოპოლიტიკაზე? სტუმარი "სინექსპრესის" წარმომადგენელი, კინოკრიტიკოსი და კულტურის მკვლევარი ალექსანდრე გაბელია. 00:00 - პრომო 00:40 - წარდგენა 2:33 - სინექსპრესის პლატფორმის შესახებ 6:00 - რა ფასეულებების გარშემო გაერთიანდა სინექსპრესის გუნდი 9:00 - როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ 9:27 - კინოცენტრის მიერ თანხის გადაცემის პოლიტიკის შესახებ 12:15 - ალტერნატიული წყაროებიდან სინექსპრესის დაფინანსების მოძიება 14:17 - სინექსპრესის ელექტრონული გამოცმებისა და ჟურნალების შესახებ 15:49 - სინექსპრესის კინო ჩვენებებისა და მუნიციპალური კინოთეატრის შესახებ 19:38 - კინოსახლში ჩვენებების პროგრამის შესახებ 20:43 - არსებობს თუ არა მუნიციპალური კინოთეატრის პროექტი? 22:25 - რა ღირს მუნიციპალური კინოს შენახვა? 23:55 - უნდა დააფინანსოს თუ არა სახელწიფომ მუნიციპალური ან ნიშური კინოთეატრები? 25:42 - რატომ უნდა დაფინანსდეს სინექსპრესის ჯგუფი? 28:17 - კომუნიკაციები სხვა საინიციატივო ჯგუფებთან? 30:21 - რატომ გადაწყვიტეს სინექსპრესის ჯგუფის წევრებმა ფილმების გადაღება? 32:46 - რა პრინციპები აქვთ საერთო სინექსპრესის ჯგუფის წევრების მიერ გადაღებულ ფილმებს? 34:05 - კინო - სამომხარებლო ხელოვნება არ არის 34:52 - შეჯამება